Referenties

Referenties

“Tony is een makkelijk en duidelijk formulerende coach. Hij kan goed luisteren en gericht doorvragen en gaat daarbij snel de diepte in. Soms worden daarbij nuttige hulpmiddelen gebruikt om situaties te visualiseren. En dit alles vanuit een rotsvast geloof en bijbelkennis. Elke sessie wordt met gebed afgesloten wat zeer bemoedigend is. Tony heeft mij bijzonder goed geholpen, meer vertrouwen en geloof gegeven.“
Harry Kalenkamp, Projectmanager

“Confronterende frisse benadering... Na een serie sessies bij Tony deel ik graag wat van mijn ervaring. Ik heb de gesprekken als zeer prettig ervaren en vaak ook best confronterend. Ik heb geleerd tot bij de kern van mijn persoonlijkheid te komen. Vanuit die ontdekking heb ik leren zien wat dingen uit het verleden zijn die me hebben gemaakt tot wie ik nu ben, maar tegelijk ook dat het daar niet ophoudt. Ik kan gewoon mijn eigen man zijn met mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik kan merken dat ik over de loop van onze gesprekken gegroeid ben in inzicht en beter opgewassen tegen eventuele moeite die op mijn pad komt. “
Hilbrand, ondernemer

“Door supervisie ben ik meer inzicht in mezelf gaan krijgen. Vaak dacht ik dat ik automatisch iets deed, zonder er verder bij na te denken. Toch blijken hier ook achterliggende gedachten en gevoelens achter te liggen. Het is fijn om hier inzicht in te krijgen. Het kan mijn handelen, mijn gedachten en gevoelens verklaren. Omdat ik me alsmaar spiegel aan anderen, cijfer ik mezelf vaak weg. Ik wil er achter komen wie IK ben. Wat voor mij een past bij supervisie is: "Ik ben niet wat ik doe, maar ik doe zoals ik ben". En nogmaals bedankt voor het inzicht dat je me hebt gegeven in mezelf.“
Leonie van Tongeren, Welzijnswerker ouderen en mantelzorg

“Tony is een prettige coach die op het juiste moment de juiste vragen aan je weet te stellen. Door zijn doortastende wijze van werken weet hij in korte tijd resultaat met je te boeken, waardoor je als mens beter in je doelstelling gaat bewegen.” Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity
Edwin Koers, Director Technical Maintenance at Unica, hired Tony as a Coach

“Ik heb Tony leren kennen als een gedreven en leergierige collega met ondermeer het vermogen om vraagstukken en situaties uitstekend en grondig te analyseren. Tony heeft oprecht interesse in mensen en organisaties. In combinatie met zijn passie en enthousiasme voor het functioneren groepen en individuen, is hij uitstekend in staat om mensen en groepen te begeleiden en coachen.”
Wilfred Tennekes, Senior Adviseur / Procesbegeleider, Motus Management Groep
worked with Tony at MOTUS Managementadvies & Realisatie BV

"Vanuit een situatie waarin ik ontevreden was en geen visie had, heeft Tony Nauta mij begeleid in het formuleren van een heldere visie. Door zijn inzicht, scherpe vragen, en het toepassen van Bijbelse principes, heb ik ontdekt waar mijn leven vast zat. Het resultaat is dat ik nu weer een doel in mijn leven heb. Mijn visie motiveert, geeft energie, en maakt de dingen die ik nu onderneem zinvol. Nu er weer richting in mijn leven is, ben ik besluitvaardiger en gelukkiger geworden. Een heel waardevolle investering….."
Arjan IJsselstein – Financieel administrateur.

"Achteraf gezien heb ik alle bijeenkomsten als erg leerzaam ervaren. Ik heb vooral situaties ingebracht waar ik geregeld mee te maken heb en waar ik moeite of last van had. Het was voor mij na een aantal keer prettig om het met anderen te bespreken waar ik moeite mee heb. Ik kreeg advies waar ik ook echt iets aan heb gehad. Ik heb veel geleerd over mezelf en met name over mijn handelwijze in mijn werkveld omdat ik onder meer gedwongen werd om kritische naar mezelf te kijken, wat niet altijd makkelijk was, maar wel erg nuttig was. Ik ben blij met Tony als supervisor, zijn openheid heeft mij de mogelijkheid gegeven om te groeien en veel over mezelf te leren."
Deeltijdstudent SJD – Medewerkster publieke sector


Zie ook
www.counselling.nl
www.Gcoach.nl
www.coachplaats.nl
www.bizzfocus.nl
View Tony Nauta's LinkedIn profileView Tony Nauta's profile

Counseling

Counseling

Wij zijn op reis. Misschien is er al (te) veel gebeurd. "Het zijn echter niet de gebeurtenissen die ons in verwarring brengen maar onze overtuigingen over deze gebeurtenissen die dat doen". (Epictetus)

Voor wie is counseling?

Counseling is geschikt voor iedereen die het gevoel heeft dat alles teveel is geworden. Je emoties blijven overheersen of je gedachten blijven steeds terugkeren naar dezelfde gebeurtenis(sen).
Counseling is ook geschikt wanneer je tegen problemen aanloopt binnen je gezin, werk of relatie. Herken je de volgende situaties? Dan is counseling wellicht iets voor jou.

 • Emotionele problemen
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Levensvragen en zingeving

Counseling is voor mij samen te vatten in twee woorden: Luisteren en bidden. Het is luisteren naar je verhaal, er samen over praten en er samen voor bidden. Ik geloof in herstel van lichaam, ziel en geest. Niet door mij maar door gebed. God is onze heelmeester. Ik merk steeds weer dat er van gebed enorm veel kracht uitgaat. Wanneer wij tot God naderen zal Hij tot ons naderen. Dit heeft Hij beloofd. In Zijn tegenwoordigheid samen bidden geeft rust, kracht en herstel.

Is counseling alleen voor Christenen? Nee absolute niet! Als u geïnteresseerd bent in het Christelijk geloof en wilt ervaren wat het is om te bidden bent u natuurlijk van harte welkom. Het woord ‘geloof’ heeft in zich dat er geen dwang aan te pas komt. Indien gewenst kan counseling en coaching gecombineerd worden.

Blijf niet met je verhalen ronddolen. Deel ze met iemand! Dan pas kan je het loslaten

Bijbel (Jes 57:19 – NBV): "Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen,
ver weg of dichtbij- zegt de HEER, ik zal genezing brengen."

Supervisie

Supervisie

Wat is Supervisie? Supervisie is het reflecteren op eigen werkervaring en -situaties, om te komen tot beter functioneren. Supervisie is een veel gebruikte, didactische methode gericht op het verbeteren van de beroepsbekwaamheid van medewerkers met een mensgericht beroep.

Tijdens het supervisietraject reflecteer je aan de hand van eigen ervaringen om te komen tot een probleemomschrijving. Je leert je denken, gevoelens, verlangens, overtuigingen, drijfveren en vaardigheden op elkaar af te stemmen en om te zetten in concreet handelen. Je gaat op zoek naar je kwaliteiten en latente vermogens. Je leert je blokkades aan te pakken waardoor jij jezelf sneller en beter ontwikkelt en daardoor beter gaat functioneren in je beroepsomgeving.

Supervisie is het ontdekken en verwonderen met de focus op jezelf. Wat maakt nu dat ik deze emotie(s) heb…? Bij Supervisie gaat het om je diepere drijfveren. Het ontdekken van jezelf, je handelen, je gevoelens en je denken en wat je motiveert. Supervisie is het ontwikkelen van je persoonlijke- en beroepsidentiteit. Je ontdekt je eigen leerstijl, waarna je deze optimaal kunt benutten en eventueel kunt verbreden.

Tijd voor een volgende grote stap in je ontwikkeling? Bel nu voor een gratis kennismakingsgesprek.

Het traject:

Een supervisietraject bestaat uit een serie van tien of meer bijeenkomsten. Het kan individueel of in groepsverband gebeuren. Binnen supervisie wordt een maximale groepsgrootte van drie supervisanten gehanteerd. Eventueel kunnen de sessies op eigen locatie plaatsvinden. In dat geval worden reiskosten in rekening gebracht.

Toepassing voorbeelden:

Supervisie is inzetbaar in managementteams in alle branches, onder medewerkers in de zorg, onderwijs, politie, wijkagenten etc. Kortom, alle mensgerichte beroepen. Supervisie wordt ook vaak ingezet op HBO en academische instellingen ten behoeve van studenten.

Verder kan Supervisie ook gebruikt worden in de opstartfase van een Target-team. Denk hier bijvoorbeeld aan een innovatieteam. Hoogstaande innovatie vraagt om creativiteit en vrijheid in het denken. Het is dus belangrijk je eigen belemmeringen en blokkades zeer goed te kennen of zelf geëlimineerd te hebben. In een target-team weet je deze valkuilen van elkaar en kan je elkaar helpen om tot creatief denken te komen. Supervisie is hierbij hét middel om te komen tot diepgaande samenwerking. Zonder supervisie in het voortraject is de kans groot dat samenwerking oppervlakkig blijft. Dan blijft hoogstaande innovatie uit.

Coaching

Coaching

Coachen is gericht op het oplossen van specifieke vraagstukken in je leven. Je leven gaat prima, maar je loopt steeds tegen hetzelfde ineffectieve gedrag, dezelfde conflicten of irritaties aan. Als coach begeleid ik je graag tot inzicht in het effect van je handelen. Ik geloof dat inzicht voorafgaat aan veranderen. Reflecterend op je handelen, komen we tot het formuleren van je leervraag en de gewenste situatie. Je leert je blokkades ontdekken en af te breken, waarmee je doelen weer haalbaar zijn. Je zoek naar effectieve oplossing die bij jou passen. Je experimenteert in de praktijk en bespreekt je ervaring met mij als coach. Het is een proces van schaven, bijsturen en genieten van het resultaat. Doelgericht leren van jezelf, om de volgende stap te bereiken. Daardoor groei je enorm en vraag je jezelf af: “Waarom heb ik dit niet eerder gedaan?”.

Mogelijke vraagstukken:

 • Je hebt een doel maar bereikt deze steeds maar niet
 • Je bent manager maar het kost je veel energie om de leider te zijn
 • Je bedoelingen worden vaak verkeerd begrepen
 • Je hebt moeite om met veranderingen om te gaan
 • Je voelt je eenzaam, je bent boos of je voelt je verdrietig
  maar je kunt er geen woorden aan geven
 • Je bent erg druk en je komt niet aan jezelf toe
 • Je schuift belangrijke besluiten steeds vooruit
 • …vul maar in

Durf jij te groeien? Bel nu voor een gratis kennismaking!

Tony Nauta

Tony Nauta

“Wat drijft me?” of “wie ben ik?” of nog beter “waartoe besta ik?”. Dit zijn stuk voor stuk lastige vragen. Misschien omdat wij onszelf deze vragen nooit hebben gesteld? Ik ontdek steeds weer dat mensen antwoorden vinden in hun binnenste waar ze zelf verbaasd over zijn!

Waartoe is jouw bestaan? Je bent uniek, bijzonder en met een doel op aarde! Wat gebeurt er in jouw omgeving omdat jij bestaat. Waar droom je van?

Het geeft mij veel energie om mensen te zien groeien. Ik ben benieuwd naar wat je beweegt! Ik geloof dat jij en ik het meest gebaat zijn bij mensen die zichzelf zijn. Ik begeleid graag mensen die zichzelf willen ontdekken. Ontdekken betekend voor mij het weghalen van dat wat je ‘echte ik’ bedekt. Dus ONT-dekken! Wat wil jij ONT-dekken?

Drie vormen van begeleiding:

 • Coaching: een kort begeleiding gericht op specifieke privé dan wel werk gerelateerde problemen.
  Bijzonder geschikt voor doelgerichte, actiegerichte mensen.
 • Supervisie: Een didactische methode gericht op het verbeteren van de beroepsbekwaamheid
  van medewerkersmet een mensgericht beroep.
 • Counseling: Counseling is het meest geschikt voor jou als je het gevoel hebt dat er zaken uit je verleden
  nog niet helemaal de juiste plek hebben gekregen.

Wie is Tony Nauta?

Tony Nauta is geboren in Pretoria Zuid-Afrika en sinds 1987 in Nederland woonachtig. Hij is ruim 23 jaar getrouwd met Janet en samen hebben zij 3 kinderen. Vanuit zijn functie heeft hij nu ruim 10 jaar ervaring opgebouwd als coach.
Hij is lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en ingeschreven in het register van supervisoren onder: S12886
Zijn passie? Zich verwonderen en vragen stellen waar je stil van wordt. Want daar begint het ONT-dekken van jezelf.


View Tony Nauta's LinkedIn profileView Tony Nauta's profile
Tony NautaGuus Osterstraat 47558 SH Hengelo+31 (0)6 349 138 57info@tonynauta.nl